Bộ Bài Tarot Chính HãngKhông có phản hồi

Mudras For Awakening The Energy Body

Thông tin Mudras For Awakening The Energy Body

Nhà sản xuất: U.S. Games Systems – Tác giả: Alison Denicola, – – Sabina Espinet- Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn –

Mudras là những cử chỉ của tay được sử dụng trong thực hành Yoga và thiền định để định hướng năng lượng và mở rộng nhận thức. Bộ bài màu sắc tươi sáng này thể hiện 33 mudras và 7 chakra được lựa chọn do lợi ích của chúng trong việc tăng cường sức khỏe và chữa lành. Mỗi lá bài bao gồm những hướng dẫn về các tư thế, giải nghĩa về những ích lợi cụ thể, và một lời khích lệ tinh thần để giúp tập trung  ý định của bạn.

Trên đây là những thông tin tổng quát về bộ bài Mudras For Awakening The Energy Body. Bạn muốn tìm địa chỉ bán bài tarot chính hãng, giá rẻ, uy tín để mua bộ bài Mudras For Awakening The Energy Body hãy truy cập vào website: https://mystictarot.vn/

Xem các gợi ý tìm kiếm khác về bộ bài Mudras For Awakening The Energy Body

https://www.amazon.com/Mudras-Awakening-Energy-Alison-Denicola/dp/1572818026

Bộ bài Mudras For Awakening The Energy Body | Mystic House
https://mystichouse.vn/san-pham-tarot/mudras-awakening-energy-body/
Bộ bài Mudras For Awakening The Energy Body màu sắc tươi sáng này thể hiện 33 mudras và 7 chakra được lựa chọn do lợi ích của chúng trong việc tăng cường sức khỏe và chữa lành.
Bộ bài Mudras For Awakening The Energy Body
http://mystictarot.vn/san-pham-tarot/mudras-awakening-energy-body/
Bộ bài Mudras For Awakening The Energy Body .Mudras là những cử chỉ của tay được sử dụng trong thực hành Yoga và thiền định để định hướng năng lượng

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHOXLbXxY-kE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHOXLbXxY-kE

Mudras For Awakening The Energy Body – Oracle cards for divination and inspiration.
https://www.tushitaheaven.com/mudras-for-awakening-the-energy-body-oracle-cards/
By directing breath and awareness, theseÊmudraÊhand poses can deliver numerous benefits for both physical and emotional wellness. The cards present inspirational artwork on one side with instructions on the other side, so they can be used for yoga and meditation classes, on-the-go stress relief, or daily affirmations.Ê
U.S. Games Systems, Inc. > Tarot & Inspiration > mudras
https://www.usgamesinc.com/MUDRAS.html
mudras
Mudras for Awakening the Energy Body, Card and Book Set
https://www.buddhagroove.com/mudras-for-awakening-the-energy-body-card-deck/
Mudras card set with over 33 illustrated cards to redirect energy and focus. Comes with 112 page guidebook.
Mudras for Awakening the Energy Body Deck – Earth Magick
https://earth-magick.com/mudras-for-awakening-the-energy-body-deck/

Mudras for Awakening the Energy Body – The Village Mystic
https://thevillagemystic.com/village/product/mudras-for-awakening-the-energy-body/

Hãy Là Người Trả Lời Câu Hỏi Đầu Tiên

Thêm Bình Luận