Cộng đồng Hỏi Nhanh Đáp Nhanh của chúng tôi luôn tôn trọng các quyền riêng tư của tất cả các thành viên. Tất cả các thông tin cá nhân của bạn bao gồm các thông tin cung cấp phục vụ cho việc đăng ký tài khoản sẽ không được bán, tiết lộ hay chia sẻ cho bất kì bên thứ ba với bất kể các hình thức như thế nào đi nữa.

Ban quản trị chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cho các nhà chức trách, cơ quan quản lý pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Ban quản trị chúng tôi đề nghị các bạn, các thành viên trên cộng đồng Hỏi Nhanh Đáp Nhanh không được phép chia sẻ các thông tin của người dùng khác lên trang hỏi đáp. Với bất kì hành động tiết lộ thông tin nào của chính mình hoặc người khác trên hỏi đáp thì tài khoản của các bạn sẽ bị xóa ngay lập tức và cấm mãi mãi trên cộng đồng Hỏi Nhanh Đáp Nhanh.

+ Thành viên tự chia sẻ thông tin về số chứng minh nhân dân của mình hoặc người khác lên hỏi đáp

+ Thành viên chia sẻ số bảo hiểm ý tế, bảo hiểm xã hội, số thẻ căn cước, bằng lái xe,… của mình và người khác lên hỏi đáp

+ Thành viên chia sẻ, đăng tải các mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ riêng tư của ngừi khác và chính mình

+ Thông tin về địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên hệ của cá nhân và người khác kên hỏi đáp

+ Thành viên đăng tải lên các hành động dụ dỗ, chia sẻ thông tin cá nhân lên hỏi đáp.

Tất cả những vấn đề trên đều đi ngược với các thông tin và quy định tại cộng đồng Hỏi Nhanh Đáp Nhanh. Các thành viên không thực hiện sẽ bị xóa nick và các bài đăng trước đó hoàn toàn, vĩnh viễn.